Alles op

een rijtje

Maak

kennis met

onze school

Altijd helder

Wij communiceren zo helder en transparant mogelijk. Via persoonlijk contact, Parro, Facebook en natuurlijk de website houden wij ouders op de hoogte. Op deze pagina vind je informatie over o.a. de schooltijden, vakanties, ouderraad/medezeggenschapsraad, kindcentrum Scola, het inspirium en verschillende documenten onder het tabje downloads.

 

 

Vakanties en vrije dagen

Even bijkomen

Inspirium

Het nieuwe leren met ICT... 

Nog leuker met ouders

Wij hechten veel waarde aan ouders ... 

Downloads

Voor een rustige zondagmiddag...