Alles op

een rijtje

Maak

kennis met

onze school

Altijd helder

Wij communiceren zo helder en transparant mogelijk. Via persoonlijk contact, Parro, Facebook en natuurlijk de website houden wij ouders op de hoogte. Op deze pagina vind je informatie over o.a. de schooltijden, vakanties, ouderraad/medezeggenschapsraad, kindcentrum Scola, het inspirium en verschillende documenten onder het tabje downloads.


banner_circle_blauw_hb2Is uw kind (vermoedelijk) hoogbegaafd? Het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid kan bijdragen aan de realisatie van passend onderwijs, bijvoorbeeld in de tweedaagse HB-groepen. In deze groepen komt talent tot bloei, in nauwe samenwerking met de reguliere basisscholen. Klik op de button ‘Expertisecentrum Hoogbegaafdheid’ voor meer informatie.

Vakanties en vrije dagen

Even bijkomen

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen als wettelijke taak passend onderwijs te geven... 

Nog leuker met ouders

Wij hechten veel waarde aan ouders ... 

Downloads

Voor een rustige zondagmiddag...