Altijd

wat te

beleven

Maak

kennis met

onze school

Jong adopteert oud

Jong adopteert oud

Dit schooljaar nemen wij met heel Innova deel aan het sociale project ‘Jong adopteert oud’. Wij leveren als school hierbij een bijdrage aan het welzijn van een bijzondere, maar kwetsbare groep in Elburg.

Per keer zullen er zo’n 5 kinderen naar de Voord gaan om daar samen met dementerende ouderen een activiteit te doen. De activiteit duurt een maximaal een uur. Medewerkers van De Voord zullen hierbij aanwezig zijn.

Op 18 oktober is het eerste groepje van Innova I op bezoek geweest bij Het Baken. Zij werden verdeeld over 2 kamers, waar ze samen met de bewoners met Alzheimer verschillende spelletjes hebben gedaan. Het was een bijzondere ontmoeting, waar zowel de kinderen, de bewoners en de leiding plezier aan hebben beleefd. Er was ook pers aanwezig. Er zijn artikelen geschreven voor een paar plaatselijke bladen. Foto’s van deze ontmoetingen plaatsen wij op zowel Facebook als Parro. Wij krijgen veel enthousiaste reacties op ons maatschappelijk project!

Previous Article VIP (Very Important Peuter)