Iedereen uniek

samen sterk

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd. Wij hebben een gezamenlijke MR met basisschool De Blerck (onze nevenvestiging).

In de MR hebben de volgende personen zitting: 

Namens de ouders: 
Marjanne Beelen (Innova)
Khaldoun Altala (Innova)
Jaap de Jong (De Blerck, voorzitter)

Namens het personeel:
Marije van Duijn (Innova)
Bianca van Verseveld (De Blerck)
Roel Hovenga (De Blerck)

Hier stellen de MR leden zich voor

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.